Ambitie potgrond

De potgrondmarkt is in transitie. De Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland (VPN) heeft doelstellingen gezet om die transitie mogelijk te maken. Wij hebben ons als organisatie aan deze doelstellingen gecommitteerd. Tuinbranche Nederland is namens de retail betrokken bij een convenant om te kijken welke doelstellingen na 2025 moeten worden gesteld.


In het verleden bestond potgrond voor een groot deel uit veen of turf. Tegenwoordig worden er, mede uit het oogpunt van hernieuwbaarheid, steeds meer alternatieve en hernieuwbare grondstoffen gebruikt om potgronden te maken. Veen is echter nog steeds een onmisbare grondstof op dit moment.

Consumenten die volledig veen of turfvrije producten willen kopen, kunnen die nu al in onze winkels vinden.